Visjon og mål

Sogn og Fjordane musikkfond skal

  • Væra eit sjangeruavhengig fond for musikkmiljøet i Sogn og Fjordane
  • Bidra til profesjonalisering og heve produktkvalitet
  • Bidra til at ein kan halda på med musikk med adresse i Sogn og Fjordane
  • Driftast av Brak

 

Sogn og Fjordane musikkfond ynskjer å

  • Etablera seg som ei fast ordning
  • Knyta til seg fleire bidragsytarar
  • Nå målet som er at fondet skal disponera 500 000 søkbare kroner i årleg

Kven som får tildelingar frå Sogn og Fjordane musikkfond skal ikkje avgjerast av Brak, men av tre uavhengige fagpersonar. Desse skal sitje på åremål i 3 år.