Vi ynskjer å bidra til at fleire artistar frå Sogn og Fjordane reiser ut på turné med musikken sin.

Krav til søknad:

  • Prosjektskildring
    • Kort skildring om artist/band og prosjekt
    • Informasjon om bekrefta datoar og eventuelt planlagde datoar og stadar for konsertar
    • Marknadsføringsplan 
  • Budsjett
  • Lydfil

Prosjektskildring og budsjett må leverast i PDF. Pass på at lenke til lydfil fungerer slik at juryen har den informasjonen som trengs for å vurdere ditt prosjekt som kandidat for å motta stønad. 

Alle artistar/band med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søkja. Fondet har ingen sjangerbegrensning.