Støtteordninga ynskjer å stimulere til samarbeid mellom arrangørane i fylket. For å få støtte er det eit krav at tre arrangørar har gått i lag for å setje opp den same artisten på tre forskjellige plassar i fylket.

 Etablerte enkeltarrangørar kan søke direkte til Sparbankstiftinga, Kulturrådet m.m. og har difor ikkje eigen tilskotsordning gjennom SOMU