Støtteordninga ynskjer å stimulere til samarbeid mellom arrangørane i fylket. For å få støtte er det eit krav at tre arrangørar har gått i lag for å setje opp den same artisten på tre forskjellige plassar i fylket.

Krav til søknad:

  • Prosjektskildring
    • Kort skildring om arrangørane som søkjer
    • Kort skildring om artist/band som skal bookast
    • Felles marknadsføringsplan
  • Budsjett (eitt for kvar arrangør)

Prosjektskildring og budsjett må leverast i PDF. 

 Etablerte enkeltarrangørar kan søke direkte til Sparbankstiftinga, Kulturrådet m.m. og har difor ikkje eigen tilskotsordning gjennom SOMU