Talentprogrammet skal fremje lovande utøvarar innan det rytmiske feltet gjennom skreddarsydde opplegg for kvar enkelt artist. Målgruppa er unge artistar mellom 13 og 23 år, busett i Sogn og Fjordane og som ynskjer å leve av musikken i framtida. I praksis skal prosjektet legge til rette for at unge og lovande artistar skal kunne produsere, øve og til slutt forhåpentlegvis kunne leve av musikken. Gjennom workshops og mentoring med etablerte artistar og andre som kjenner bransjen vil dei unge talenta få eit tilrettelagt opplegg og muligheit til å spele på heilt nye scener. Vi gjer dette for å løfte artistane eit steg vidare frå der dei er i dag, sånn at dei kanskje kan bli værande i distrikta og ikkje må flytte ut for å vidareutvikle seg. Det kan jo være det sit nokon rundt om i kjellarane som eigentleg er veldig talentfulle. Vi håper vi kan lokke fram nokon som vi ikkje kjenner til. Gjennom søknad skal juryen plukke ut ein artistar som får delta i talentprogrammet. Talentprogrammet skal vere eit skreddarsydd opplegg til dei artistane som vert plukka ut og skal innehalde

  • Mentor
  • Økonomi/føretaks rådgjeving
  • Innspeling av demo/produsent
  • Deltaking på bransjetreff
  • Festival/event deltaking